Izračun oštećenja stabiliteta

Stabilitet brodova je kompliciran aspekt brodogradnje koji seže u same začetke povijesti brodogradnje.

Izračun netaknutog stabiliteta je relativno jednostavan i uključuje uzimanje svih centara mase objekata na plovilu i centra plovnosti na trupu. Obično se uzimaju u obzir raspored tereta te opterećenja i operacije dizalica.

S druge strane izračuni oštećenog stabiliteta su puno složeniji nego netaknutog stabiliteta. Područja i obujmi, radi oštećenja, mogu postati teški za izračunati i iziskuju puno vremena. 

 

 

Certifikati i standardiMember of BIGA GROUP Ltd.