Vađenje olupina

Iako neki potopljeni objekti više nisu ekonomski vrijedni, još uvijek mogu postojati zahtjevi da se uklone ostaci. Biga Group ima specifična iskustva u pripremi i realizaciji veoma složenih operacija s olupinama. Naše usluge uključuju vađanje na površinu uništenih ili nasukanih plovila sa ili bez njihovih sadržaja i tereta. Cijeli ili samo dio olupine broda može biti uklonjen ovisno o zahtjevu vlasnika.

 

 

 

 

 

Certifikati i standardiMember of BIGA GROUP Ltd.